Slovní zásoba

Teorie

Co musíte znát?


A) Slovní zásoba aktivní

 • Jedná se o slova, která běžně používáme v písemném i ústním jazykovém projevu.
 • Odhaduje se, že aktivní slovní zásobu člověka tvoří 5 000 - 10 000 slov.
 • Např. kniha, tužka, židle, auto, běžet, číst, tam...

 

B) Slovní zásoba pasivní

 • Jedná se o slova, která běžně nepoužíváme.
 • Sice jim rozumíme, ale nejsou součástí naší běžné denní komunikace.
 • Jedná se zejména o: slova odborná, archaismy, básnická vyjádření.
 • Odhaduje se, že aktivní slovní zásobu člověka tvoří zhruba 40 000 slov.
 • Např. lexikologie, varianta, přístřešek, panoš, morfém, kimono, jsa...

 • Samozřejmě aktivní a pasivní slovní zásoba je individuální. 
 • Každý z nás ji má odlišnou, záleží na věku, vzdělání atd.

A) Jádro slovní zásoby

 • Jedná se o slova, která se běžně používají v každodenní komunikaci.
 • Jsou stálá.
 • Např. matka, pole, řeka, škola, sedět, psát, zde, dobrý...

 

B) Okraj slovní zásoby

 • Jedná se o slova, která k běžnému dorozumívání nepotřebujeme.
 • Rychle se mění - modní slova, knižní, odborné názvy.
 • Např. drahný, sudlice, chrabrý, psáti, pábitel, cool...