Slovníky

Teorie

Co musíte znát?


 • Slovníky zaznamenávají a uspořádávají slovní zásobu daného jazyka.

TYPY SLOVNÍKŮ

 

a) Překladové slovníky

 • Jedná se o slovníky dvou i vícejazyčné.
 • Např. Česko-anglický a anglicko-český slovník, Velký překladový slovník.

b) Výkladové slovníky

Jazykové slovníky 

 
 • Vysvětlují význam slovníkového hesla - jeho původ, výslovnost, mluvnické poučení, užití slova.
 • Např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník spisovného jazyka českého.
 

Encyklopedické slovníky (naučné slovníky)

 
 • Vysvětlují význam slova, podávají o něm širší poučení v souvislosti s různými obory lidské činnosti.
 • Např. Ottův slovník naučný, Velký slovník naučný, Ilustrovaná encyklopedie.

c) Speciální slovníky

 • Zpracovávají určitou vybranou část slovní zásoby:
 
 • Český etymologický slovník (slovník o původu slov),
 • Nový akademický slovník cizích slov (slovník cizích slov),
 • Slovník českých synonym (slovník synonym),
 • Slovník pomístních jmen v Čechách (slovník vlastních jmen),
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky (frazeologický slovník).