Souvětí podřadné a souřadné

Teorie

Co musíte znát?


Souvětí podřadné

  • Obsahuje pouze jednu větu hlavní a libovolný počet vedlejších vět.
  • Jedna věta závisí na druhé mluvnicky jako její větný člen.
 
  • Např. Tomáš si vzpomněl, že musí jít odpoledne nakoupit. Jestliže bude pršet, tak si vezmi deštník. Žáci, kteří uspějí u zkoušek, budou přijati ke studiu na školu, kterou si zvolili.

Souvětí souřadné

  • Obsahuje nejméně dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších.
  • Vedlejší větu nemusí mít žádnou.
  • Každá hlavní věta může stát sama o sobě.
 
  • Např. Dnes bylo zamračeno, dokonce se i rozpršelo. Zítra nás navštíví babička, která u nás už dlouho nebyla, proto dnes musíme uklízet. Začátek zápasu byl v šest hodin, ale stejně přišel pozdě, protože nestihl autobus.