Spisovná a nespisovná čeština

Teorie

Co musíte znát?


A) Spisovná čeština = spisovný jazyk

 • Je naším celonárodním dorozumívacím prostředkem, je na celém území jednotná.
 • Setkáme se s ní v projevech psaných i mluvených - v televizi, rozhlase, knihách, novinách, časopisech, ve škole.
 • Do spisovného jazyka postupně pronikají i prostředky původně nespisovné.
 • Uplatňují se v mluvené formě a označujeme je jako hovorové.
 • Ve Slovníku spisovné češtiny jsou označeny zkratkou hovor.

B) Nespisovná čeština = nespisovný jazyk   Pixel6  

1) Obecná čeština 

 • Nejrozšířenější podoba běžného dorozumívání, tak jak mezi sebou nejčastěji komunikujeme.
 • Užívá se na území Čech a zčásti i na západní Moravě.
 • Říká se zde například hodnej strejček místo hodný strýček, vokno místo okno...

2) Nářečí 
 
 • Užívají se v mluvené komunikaci jen na určitém území:
 
 • nářečí česká - Dej mouku ze mlejna na vozejk,
 • nářečí hanácká - Dé móku ze mléna na vozék,
 • nářečí moravskoslovenská - Daj múku ze mlýna na vozík,
 • nářečí lašská - Daj muku ze mlyna na vozik.

3) Slang 

 • Mluva určité zájmové skupiny nebo mluva užívaná v určitém pracovním prostředí:
 
 • sportovní slang - špílmachr, bedna, kanár, housle, háček,
 • školní slang - anglina, čeják, potítko, baňa,
 • vojenský slang - bažant, kombajn, rajóny,
 • železničářský slang - šíbr, platon, pufr.

4) Argot 

 • Mluva kriminálních živlů, lidí na okraji společnosti.
 • Slouží k utajení obsahu sdělení.
 • Některá argotická slova přešla do obecné češtiny, např. prachy, fízl, mít kliku...
 
 • vězeňský argot - bachař, čučka, katrák...