Spojky

Teorie

Co musíte znát?


  • Spojky spojují jednotlivé větné členy nebo věty, jsou to slova neohebná.
  • Věty a členy v několikanásobném větném členu oddělujeme čárkami, čárku obvykle nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo (s významem slučovacím).

Dělení:

spojky_1