Synonyma, homonyma, antonyma

Teorie

Co musíte znát?


Synonyma (slova souznačná)

  • Jsou slova se stejným nebo podobným významem.
  • Vyskytují se u různých slovních druhů.
  • Např. dům - stavení, krásný - hezký, běžet - utíkat, snadno - lehce...

Homonyma (slova souzvučná)

  • Jsou slova, která stejně znějí, ale liší se svým významem a původem.
  • Mezi homonymními významy neexistuje vztah, jde o náhodnou shodu tvaru slov (nejedná se tedy o slova mnohoznačná).
  • Např. stopky - části květu, hodiny, raketa - pálka, létací zařízení, vlna - na vodě, rádiová, tři - číslovka, sloveso...

Antonyma (slova protikladná)

  • Jsou slova opačného významu.
  • Např. den x noc, mladý x starý, stát x běžet.

 

Opak lze vyjádřit i slovy s předponou ne- (mluvit x nemluvit).

 

maskot5