Alois Jirásek - F. L. Věk

česká literatura

1. Kolik dílů obsahuje historický románový cyklus Aloise Jiráska F. L. Věk?

2. Ve kterých letech se děj románu odehrává?

3. Postava Františka Ladislava Věka je silně inspirována životem českého vlastence, buditele, spisovatele, skladatele a kupce Františka Vladislava Heka. Ve kterém městečku se narodil a později, po studiích v Praze, se do něj vrátil, aby převzal obchod svého otce?

4. František Ladislav Věk se jako malý chlapec seznámí s evangelicky zaměřeným sousedem, který doma potají čte „zakázané knihy“, mj. Bibli kralickou. Jak se soused jmenuje?

5. V románu F. L. Věk se objevuje mnoho reálných postav své doby. Kdo z následujících v románu NEVYSTUPUJE nebo o něm NENÍ ani zmínka? (protože v době příběhu nežil)

 

6. Spolu s životním příběhem Františka Ladislava Věka jsou v románu vylíčeny i osudy a činnosti mnoha dalších českých vlastenců, vzdělanců a národních buditelů, především život divadelníka, herce, básníka, dramatika a jednoho ze spoluzakladatelů divadla Bouda, který se jmenuje:

7. Které velké dějinné události ovlivňují život a osudy hrdinů románu?

8. Se kterým slavným hudebním skladatelem se v době svých studií František Ladislav Věk osobně setkal? A ve kterém pražském divadle měla nedlouho poté světovou premiéru jedna z nejznámějších skladatelových oper?

9. Co z následujícího NEPLATÍ pro hlavního hrdinu románu?

10. A co z následujícího NEPLATÍ pro román F. L. Věk?