Božena Němcová - život a dílo

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 c,  4 c,  5 d,  6 a,  7 b,  8 b,  9 c,  10 a