Znáte hrdiny českých literárních děl 19. stol.?

 

Pozn. U otázek 11) – 15) je jméno hrdiny obsaženo v názvu knihy.
 
Správné odpovědi: 1 d,  2d,  3 a,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 d,  9 c, 10 b, 11 c, 12 b, 13 b, 14 c, 15 b