Znáte hrdiny českých literárních děl od nejstaršího písemnictví až do roku 1800?

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 b,  4 a,  5 d,  6 b,  7 a,  8 a,  9 b,  10 c