České spisovatelky po roce 2000

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2a,  3 d,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 a,  9 a,  10 b