Cvičný test k opakování učiva č. 8

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 c,  5 c,  6 b,  7 d,  8 a,  9 c,  10 b, 11 d, 12 a, 13 a, 14 d, 15 b, 16 c, 17 c, 18 a, 19 a, 20 b