Cvičný test k opakování učiva č. 2

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 b,  3 c,  4 a,  5 a,  6 c,  7 b,  8 a,  9 c,  10 d, 11 a, 12 b, 13 c, 14 d, 15 b, 16 a, 17 b, 18 c, 19 a, 20 b