Cvičný test k opakování učiva č. 3

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 c,  4 a,  5 a,  6 b,  7 c,  8 b,  9 d,  10 c, 11 a, 12 b, 13 c, 14 d, 15 a, 16 b, 17 a, 18 d, 19 b, 20 a