Cvičný test k opakování učiva č. 4

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 c,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 b,  9 c,  10 a, 11 b, 12 d, 13 c, 14 d, 15 d, 16 a, 17 b, 18 a, 19 d, 20 c