Cvičný test k opakování učiva č. 5

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 b,  5 a,  6 a,  7 d,  8 c,  9 a,  10 b, 11 b, 12 c, 13 d, 14 b, 15 c, 16 a, 17 a, 18 d, 19 c, 20 a