Cvičný test k opakování učiva č. 6

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 a,  3 c,  4 b,  5 d,  6 a,  7 b,  8 d,  9 b,  10 a, 11 c, 12 b, 13 a, 14 d, 15 c, 16 a, 17 d, 18 b, 19 c, 20 a