Cvičný test k opakování učiva č. 7

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 a,  4 d,  5 c,  6 a,  7 b,  8 c,  9 a,  10 d, 11 c, 12 b, 13 d, 14 c, 15 d, 16 a, 17 b, 18 c, 19 c, 20 d