Cvičný test k opakování učiva č. 9

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 a,  3 d,  4 c,  5 c,  6 d,  7 b,  8 d,  9 a,  10 c, 11 c, 12 b, 13 c, 14 a, 15 b, 16 c, 17 a, 18 d, 19 b, 20 a