Evropská středověká literatura

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 a,  4 b,  5 a,  6 d,  7 c,  8 d,  9 b,  10 b