Franz Kafka - život a dílo

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 c,  4 d,  5 a,  6 c,  7 b,  8 d,  9 c,  10 c