George Orwell – Farma zvířat

Pixel8_1

1. Ve kterém roce poprvé vyšel slavný a rozsahem nevelký román Farma zvířat?

2. Co z následujícího platí pro román Farma zvířat?

3. Jak se jmenuje farmář, kterého zvířata vyženou z farmy a začnou sama hospodařit?

4. Kdo přišel s nápadem rozpoutat revoluci?

5. Které z následujících přikázání NEPATŘÍ mezi sedm přikázání, kterými se měla zvířata řídit a která byla napsána na vratech stodoly?

 

6. Ovce si nedokázaly tato přikázání zapamatovat, a tak se nakonec naučily jen jediné, které znělo:

7. Kdo jako první rebeloval proti novým poměrům na farmě?

8. Jak se jmenuje vepř, který zákeřně vyhnal svého konkurenta Kuliše z farmy a převzal veškerou moc?

9. Ze všech sedmi přikázání zbylo nakonec jen jediné: „Všechna zvířata jsou si rovna, … (doplň).“

10. Ve kterém roce po Únoru 1948 mohl v Československu vyjít román Farma zvířat?