Významové poměry mezi VH

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 d,  4 c,  5 c,  6 a,  7 d,  8 b,  9 d,  10 c