Znáte hrdiny českých literárních děl 1. pol. 20. stol.?

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2d,  3 a,  4 b,  5 a,  6 d,  7 c,  8 c,  9 c,  10 b