Znáte hrdiny světových literárních děl od nejstaršího písemnictví až do roku 1800?

 

Pozn. U otázek 11) – 15) je jméno hrdiny obsaženo v názvu knihy.
 
Správné odpovědi: 1 c,  2a,  3 d,  4 b,  5 d,  6 d,  7 c,  8 a,  9 b, 10 d, 11 d, 12 b, 13 c, 14 b, 15 c