Znáte hrdiny českých literárních děl 2. pol. 20. stol.?

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2d,  3 b,  4 b,  5 b,  6 d,  7 c,  8 b,  9 a, 10 d, 11 d, 12 c, 13 b, 14 d, 15 d