Karel Čapek – Bílá nemoc

česká literatura

1. Ve kterém roce poprvé vyšlo slavné dílo Bílá nemoc?

2. Jakého literárního druhu je Bílá nemoc?

3. Jak je označován diktátor, který se připravuje na válku proti menšímu sousednímu státu?

4. Jaký je prvotní příznak bílé nemoci?

5. Jak se jmenuje prospěchářský, bezcitný a k diktátorovi loajální dvorní rada, který vede Lilienthalovu kliniku?

 

6. Jaký šlechtický titul má Krüg, majitel zbrojařské továrny a hlavní dodavatel zbraní pro diktátora?

7. Kdo může onemocnět bílou nemocí?

8. Jak se jmenuje diktátorova dcera?

9. Co z následujícího NEPLATÍ pro doktora Galéna, objevitele léku proti bílé nemoci?

10. A co z následujícího NEPLATÍ pro Čapkovu Bílou nemoc?