Karel Havlíček Borovský - život a dílo

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 a,  4 d,  5 a,  6 b,  7 c,  8 c,  9 c,  10 d