Klasicismus ve světové literatuře

Pixel8_1

1. Co z následujícího NENÍ příznačné pro literární klasicismus?

2. Kdo je autorem slavného citátu "Cogito ergo sum" ("Myslím, tedy jsem")?

3. Protikladem k tzv. nízké literatuře (psané především hovorovým jazykem) byla vznešeně psaná literatura vysoká. Který z následujících žánrů spadá do vysoké literatury?

4. Francouzský dramatik a básník Pierre Corneille napsal slavnou hru o lásce a cti, jež zdůrazňuje velikost a cenu oběti. Jaký je název tohoto dramatu?

5. Nejznámější hrou zakladatele psychologické tragédie Jeana Racina je drama Faidra, odehrávající se ve starověkém Řecku. Které dvě postavy ve hře vystupují?

 

6. Jak se jmenuje francouzský spisovatel, jehož bajky měly velký úspěch a jejich ohlas pronikl do celé Evropy?

7. Molière, zakladatel klasicistní komedie a jeden z nejslavnějších dramatiků všech dob, ve svých hrách často odvážně kritizoval dobové mravy i společenské poměry. Jak se jmenuje hra, která útočí na náboženský fanatismus a pokrytectví?

8. A kterou z následujících her Molière NENAPSAL?

9. Molière byl také divadelní herec a přímo na jevišti zemřel. Bylo to po konci čtvrtého představení své poslední hry Zdravý nemocný, v níž hrál hlavní roli – muže jménem Argan, který je:

10. Italský dramatik Carlo Goldoni byl především autorem mnoha komedií, z nichž některé se hrají dodnes. Mezi jeho nejznámější díla patří Sluha dvou pánů a také komedie z prostředí rybářské vesnice s názvem Poprask…