Literatura doby Karlovy

Pixel1

1. Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. - je známý citát otce Karla IV., kterým byl:

2. Zbraslavská kronika je spolu s Kosmovou kronikou českou naší nejvýznamnější kronikou. Kdo jí vtisknul finální podobu?

3. V jakém jazyce je psán životopis Vita Caroli (Život Karlův), na kterém se panovník Karel IV. osobně podílel?

4. O vznik nejstarších latinsko-českých slovníků a také o pokus vytvořit první české vědecké názvosloví se zasloužil významný učenec, lexikograf a lékař Bartoloměj z Chlumce zvaný…

5. Populárním středověkým žánrem byl spor (hádka, učená disputace). Jak se jmenuje nejznámější polemické dílo Karlovy doby, spor o odpovědnost za lidské hříchy?

 

6. Rostla také popularita dramatu. Známým dílem je pouze ve zlomcích dochované drama Mastičkář, pojednávající o třech ženách stejného jména, které šly na tržiště koupit masti, aby mohly nabalzamovat Kristovo mrtvé tělo. Jaké je jméno oněch žen?

7. Co z následujícího NEPLATÍ pro Kroniku tak řečeného Dalimila?

8. Jaký je název krátkého díla žánru duchovní lyriky, které pojednává o svátosti oltářní?

9. Co NEPLATÍ pro významný středověký spis Alexandreida?

10. Která dvě díla z následujících patří mezi literaturu doby Karlovy?