Ludvík Vaculík - život a dílo

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2c,  3 d,  4 b,  5 d,  6 a,  7 c,  8 b,  9 d,  10 c