Opakování slovesného vidu

1. Ve kterém řádku jsou slovesné tvary pouze dokonavého vidu?

2. Sloveso dokonavého vidu se nachází ve větě:

3. Ve kterém řádku je sloveso nedokonavého vidu?

4. Ve kterém řádku je chybně uvedena vidová dvojice?

5. Ve kterém řádku je tzv. obouvidové sloveso?

 

6. Ve kterém řádku jsou pouze nedokonavá slovesa?

7. Ve kterém řádku je sloveso dokonavého vidu?

8. Jaký je vidový protějšek ke slovesu spravit?

9. Ve kterém přísloví je sloveso nedokonavého vidu?

10. Ve kterém uvedeném literárním díle je sloveso dokonavého vidu?