Opakování slovních druhů

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 c,  4 b,  5 d,  6 c,  7 a,  8 b,  9 c,  10 d