Opakování zájmen

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 b,  3 d,  4 a,  5 b,  6 c,  7 d,  8 a,  9 c,  10 d