Poetismus

Pixel1

1. Mezi základní znaky poetismus nepatří:

2. Autorem MANIFESTU POETISMU je:

3. V jakém roce vznikl tento umělecký směr?

4. Jak se jmenovalo sdružení, které nejprve zastávalo program proletářského umění a později se přiklonilo k poetismu?

5. Které z uvedených děl Vítězslava Nezvala neobsahuje poetistické prvky?

 

6. Jak se jmenuje básnická sbírka Jaroslava Seiferta, která je napsána v duchu poetismu?

7. Poetistické období Vítězslava Nezvala se uzavírá postupným přechodem k:

8. Který z uvedených autorů podnikl v letech 1926 a 1927 cestu do exotických zemí (Jáva, Cejlon, Sumatra), která ho inspirovala k vytvoření poetistické básnické sbírky?

9. V divadle se poetismus prosadil zejména v režii:

10. Po roce 1950 se některé myšlenky poetismu objevily v písňové tvorbě dvojice: