Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 b,  4 c,  5 a,  6 a,  7 c,  8 b,  9 b,  10 a