Poznáte hlavní postavy světových děl - 2?

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2a,  3 a,  4 b,  5 a,  6 d,  7 c,  8 a,  9 b,  10 b