Realismus ve světové literatuře - Anglie, Francie

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 c,  3 a,  4 b,  5 b,  6 d,  7 c,  8 d,  9 d,  10 b