Realismus ve světové literatuře - Rusko, Polsko, Skandinávie, USA

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 c,  3 a,  4 b,  5 b,  6 d,  7 d,  8 c,  9 d,  10 b