Jazykověda a její složky

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 a,  4 d,  5 a,  6 c,  7 b,  8 b,  9 a,  10 d