Sousloví

Rozlište, kdy jde o sousloví a kdy o volné spojení slov:

1. nové kolo

2. sladký med

3. český jazyk

4. dlouhá cesta

5. jednočlenná věta

 

6. třídní kniha

7. krátké slovo

8. zmije obecná

9. pravý úhel

10. dětský pokoj

11. kyselina sírová

12. zdravotní pojištění

13. složitý zákrok

14. červená pastelka

15. pokutový kop