Staroslověnské, latinské a české písemnictví na našem území

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 c,  4 d,  5 b,  6 c,  7 d,  8 c,  9 c,  10 b