Obraz 1. světové války v zahraniční literatuře

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 a,  3 d,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 a,  9 c,  10 b