Určování druhů vedlejších vět 1

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 d,  5 b,  6 c,  7 a,  8 a,  9 d,  10 c