Ke kterému jazykovému útvaru patří tyto skupiny slov?

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 b,  4 d,  5 a,  6 c,  7 d,  8 b,  9 a,  10 c