Vedlejší věty a jejich druhy

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 c,  3 a,  4 b,  5 d,  6 c,  7 a,  8 d,  9 b,  10 d