William Shakespeare - život a dílo

česká literatura

1. Ve kterém anglickém městě se narodil dramatik, básník a herec William Shakespeare?

2. Jak se jmenovala dívka, s níž se osmnáctiletý William Shakespeare oženil?

3. Pro Shakespearova dramata je typický nerýmovaný jambický pětistopý verš, který se jmenuje:

4. Jaký je celkový počet dochovaných divadelních her, které jsou připisovány Williamu Shakespearovi?

5. Která z následujících Shakespearových her NEPATŘÍ mezi komedie?

 

6. Ve kterém italském městě se odehrává děj dramatu Romeo a Julie?

7. Být nebo nebýt – to je otázka: je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy? – Ze které Shakespearovy hry pochází tento slavný citát?

8. Ve kterém Shakespearově dramatu vystupuje bezcharakterní, prolhaný, závistivý, ničeho se neštítící praporečník Jago?

9. Jak se jmenuje první z narativních básní William Shakespeara, která je zároveň jeho vůbec prvním vytištěným dílem?

10. Jaký módní doplněk nosil William Shakespeare?