Úvaha

Teorie

Co musíte znát?


 • Úvaha je vlastně přemýšlení (uvažování) nad určitým problémem.
 • V úvaze autor vyjadřuje svůj vlastní názor, vysvětluje nějaký problém, snaží se pomocí svých argumentů přesvědčit adresáta.
 • Samotná úvaha je subjektivní = odráží zkušenosti, názory, postoje a myšlení autora.

 • Úvaha nutí k zamyšlení nad určitým problémem autora i čtenáře.
 • Úvaha však často problém sama neřeší, autor nechává problém otevřený a ponechává na čtenáři, aby si problém dořešil sám.
 • S úvahou se můžeme setkat v uměleckých dílech, v publicistice (úvodník, komentář), ve vědeckých dílech.

Jazykové prostředky:

 • spisovná čeština,
 • ustálené fráze (např. Je však důležité si uvědomit..., Zkusme se zamyslet nad tím..., Dokážete si představit...),
 • řečnické otázky = otázky, na které se nečeká odpověď, vedou k zamyšlení (např. Je to však dnes vůbec možné? Kdo z vás by nechtěl žít lépe? Mohl by o tom dnes někdo vůbec pochybovat?...),
 • obrazná vyjádření,
 • hodnotící přídavná jména a příslovce (např. přesný, zdařilý, potřebný, důkladně, vhodně...),
 • slovesa s přesvědčující funkcí (např. domnívám se, uvažuji, myslím si...),
 • často vkládáme do úvahy citáty.

 


Osnova:


Ukázka:

 zdroj: https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/