Verš

Teorie

Co musíte znát?


  • Verš je základní stavební jednotkou básně.
  • Často mu odpovídá jeden řádek básně.
  • Jednotlivé verše se spojují do slok.
  • Verše se mohou a nemusí rýmovat.
 

rým


Typy verše

A) Vázaný verš

  • Výstavba tohoto verše se řídí určitými pravidly.
  • Každý verš má určitý počet slabik, pravidelný rým, pravidelný rytmus
 

vázaný verš_2


B) Volný verš

  • Nepodléhá žádným pravidlům.
  • Básník člení text podle vlastních představ.
  • Příznačná je rozdílná délka veršů.
  • Nepravidelný počet slabik, nepravidelný rým, nepravidelný rytmus.
 

 verš volný