Vypravování

Teorie

Co musíte znát?


Co je to vlastně vypravování?

 • Vypravování různých událostí, zážitků nás provází každý den.
 • Vyprávíme si, co se nám přihodilo, co jsme viděli, svěřujeme se někomu, chceme někomu sdělit něco důležitého.
 • Již od dětství posloucháme od rodičů pohádky, později čteme různé povídky a romány...
 
 • Základem vypravování je děj.
 • Při vypravování se zaměřujeme na nějakou událost, která se odehrála.
 • Můžeme také vypravovat příběh, který jsme si přečetli, dále např. děj filmu nebo co jsme slyšeli v rádiu = reprodukce (reprodukovaný děj).
 • Děj se může odehrávat i pozpátku = retrospektivně.

 


Osnova vypravování

 • Vypravování děje probíhá v určité časové posloupnosti = vyprávíme děj, jak se skutečně stal.
 • Každé vypravování musí být přehledně uspořádáno, je rozděleno do několika částí:
 
 • uvedení děje = příběh se otevírá,
 • rozvíjení děje = vymyslíme zápletku,
 • vyvrcholení děje = zápletku stupňujeme, zvyšujeme napětí,
 • rozuzlení děje= uzavření děje.

Osnova může být (např. příběh: Můj první den v novém domě):

a) heslovitá: 1. Náš nový dům, 2. Tajemství mého pokoje, 3. Šťastný konec,

 

b) větná: 1. Stěhujeme se do nového domu., 2. Můj pokoj skrývá tajemství., 3. Nakonec vše dobře dopadlo.,

 

c) citátová: 1. Včera jsme se přestěhovali do úplně nového domu, který stojí na konci ulice..., 2. Můj pokoj se mi hned na první pohled zdál být nějaký záhadný, tajemný, brzy jsem zjistil proč..., 3. Ještě že nakonec vše dobře dopadlo, jinak bychom se asi museli odstěhovat...

 
 • Zvolíme si vždy jeden typ osnovy a ten nestřídáme.

 


Jazykové prostředky vypravování

 • Ve vypravování můžeme v podstatě užít spisovný i nespisovný jazyk.
 • Základ vypravování (autorská řeč) by měl být spisovný, ale naopak u různých postav v příběhu se uplatňuje nářečí, nespisovné výrazy.
 • Slovník vypravování tedy není omezen, záleží pouze na nás...
 
 • Často při vypravování využíváme: dějová slovesa, přímou řeč, čas přítomný místo minulého, přirovnání, zvolání, jednočlenné věty, synonyma, přísloví, výstižná podstatná a přídavná jména, příslovce, citoslovce...
 • Dáváme si také pozor, aby se určité výrazy při vypravování často neopakovaly (jsem, byl, mít, se, tak, že...).

Ukázka vypravování:

 zdroj: https://www.knizniklub.cz/knihy/137640-ceske-pohadky-psano-velkymi-pismeny.html